Specialismen

De vastgoedadvocaten van Zwolsche Meesters hebben jarenlange ervaring in de brede vastgoedpraktijk.

Zwolsche Meesters houdt zich onder meer bezig met de volgende rechtsgebieden:

  • (commercieel) huurrecht;
  • Bouwrecht (het opstellen en beoordelen van intentieovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en specialistische contractvormen met toepasselijkheid UAV, UAV-gc en DNR, beoordelen schadeclaims en meer- en minderwerkclaims);
  • verbintenissenrecht (o.a. wanprestatie, onrechtmatige daad en het opstellen van verschillende overeenkomsten zoals koopovereenkomsten);
  • goederenrecht (o.a. erfpacht, opstalrecht, erfdienstbaarheden en verjaringskwesties);
  • aanbestedingsrecht (o.a. beoordelen aanbestedingsdocumenten en beoordelen inschrijvingen);
  • bestuursrecht (o.a. ruimtelijk bestuursrecht, planschade, nadeelcompensatie en bezwaar en beroep).